Coach in beeld - FNV Jong Tip


FNV Jong is het jongerennetwerk van de FNV. Een voorzitter en een netwerk van jongere leden behartigt de belangen van jongeren. FNV Jong is geen ouderwetse bond, maar een moderne organisatie voor thema's rond werk, zorg en inkomen.

  • Verdiep je eerst goed in het bedrijf waar je stage wilt gaan lopen, vrdat je gaat solliciteren;
  • Ga ook vr je sollicitatie op onderzoek uit. Bekijk hoe de bedrijfscultuur is, hoe de mensen gekleed zijn en de manier waarop men zaken doet.