Hulp op deze site

Voortijdig schoolverlaten?

Wanneer je geen startkwalificatie hebt behaald en niet het minimale niveau hebt dat nodig is om de arbeidsmarkt te betreden, dan spreken we over voortijdig schoolverlaten.